POLISH BIKE WEEK 2022 w Karpaczu

Wpłata przez PayPal na rzecz ukończenia Domu Muzyki:

Donation made with PayPal towards completion of construction of Dom Muzyki (House of Music):

Wpłata na Konto Bankowe / Payment on Bank Account – Stowarzyszenia Domu Muzyki:

52 1020 1026 0000 1502 0293 4776


Licytacja DOM MUZYKI przez telefon:

(+48) 721 – 515 – 030

Auction of DOM MUZYKI by the phone:

(+48) 721 – 515 – 030

Email:

darowizna@dommuzyki.org