To było zaledwie tydzień temu. Dziękujemy bardzo!

Wpłata przez PayPal na rzecz ukończenia Domu Muzyki:

Donation made with PayPal towards completion of construction of Dom Muzyki (House of Music):

Możesz również polubić