Dom Muzyki


Stowarzyszenie Dom Muzyki w  2023 roku planuje zakończenie inwestycji budowy pierwszego w Europie integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Wyjątkowość tego miejsca będzie polegała  na nowatorskim łączeniu elementów pracy twórczej z wszelkiego rodzaju terapiami. Dzięki specjalnym zespołom fachowców Dom Muzyki będzie organizował warsztaty artystyczne i indywidualne terapie dla pensjonariuszy. Warsztaty artystyczne będą polegały na przeprowadzeniu całych procesów twórczych, które prowadzić mają do utrwalenia  w postaci dzieła z różnych dziedzin sztuki.

Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przykładowe kwoty wpłat: 20zł, 50zł, 100zł.

Uprzejmie prosimy o przemyślane wpłaty. Zwrotów środków nie dokonujemy.

W Domu Muzyki przewidziane są pracownie muzyczne, studio nagrań, pracownia plastyczna i fotograficzna. Na potrzeby spełnienia celów terapeutycznych do dyspozycji uczestników nowatorskich programów będą udostępnione gabinety fizyko i psychoterapeutyczne.

Wszelkie poczynania Domu Muzyki będą skupione na działaniach, których nadrzędnym celem jest integracja środowisk twórczych z osobami wybitnie uzdolnionymi i będących osobami z niepełnosprawnościami. Wyjątkowość Domu Muzyki polegać będzie również na kierowaniu swoich działań również na rzecz osób nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Szczególną uwagę  w tych przypadkach Stowarzyszenie poświęci osobom z depresją, chorobą dwubiegunową afektywną oraz osobom, które przeszły początkowy proces leczenia uzależnień.

Ze względu na dość częste wypadki komunikacyjne, których uczestnikami są nie tylko artyści, ale również pracownicy techniki scenicznej będą prowadzone terapie dla samych poszkodowanych jak również dla ich najbliższych, którzy w wielu przypadkach będą musieli się zmierzyć również ze zmianą stylu życia.

Dom Muzyki jest umiejscowiony we wsi Ruda (około 25 km od Centrum Warszawy) na terenie XIX wiecznego parku nad przepięknym fragmentem biegu rzeki Mienia. Będący w fazie wykończeń Dom Muzyki to budynek o powierzchni 1300 m2 na działce o powierzchni 3000 m.

Do pełnego zakończenia i wyposażenia tego miejsca potrzebne jest około 1 mln złotych. Wkład własny w Stowarzyszenie pochodził z zorganizowanych akcji charytatywnych z udziałem najwybitniejszych artystów scen polskich. Ze względu na pandemię Covid-19  w roku 2020 jak i w obecnym Stowarzyszenie zostało pozbawione organizowania takich akcji. 

Nowatorskie podejście do prowadzenia w przyszłości Domu Muzyki w znacznym stopniu pozwoli na  samofinansowanie statutowej działalności Stowarzyszenia.Andrzej Kowalczyk,
Przewodniczący Zarządu SIzAN

Nr konta: 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776