Idea Domu Muzyki

Czym ma być „Dom Muzyki” – Pierwszy w Europie Integracyjny Dom Pracy Twórczej ?

Wyjątkowość tego miejsca będzie polegała na nowatorskim łączeniu elementów pracy twórczej z wszelkiego rodzaju terapiami. Dzięki specjalnym zespołom fachowców „Dom Muzyki” będzie organizował warsztaty artystyczne i indywidualne terapie dla pensjonariuszy. Warsztaty artystyczne będą polegały na przeprowadzeniu całych procesów twórczych, które prowadzić mają do utrwalenia w postaci dzieła z różnych dziedzin sztuki.

W „Domu Muzyki” przewidziane są pracownie muzyczne, studio nagrań, pracownia plastyczna i fotograficzna. Na potrzeby spełnienia celów terapeutycznych do dyspozycji uczestników nowatorskich programów będą udostępnione gabinety fizyko i psychoterapeutyczne.

Wszelkie poczynania „Domu Muzyki” będą skupione na działaniach, których nadrzędnym celem jest integracja środowisk twórczych z osobami wybitnie uzdolnionymi i będących osobami z niepełnosprawnościami. Wyjątkowość „Domu Muzyki” polegać będzie również na kierowaniu swoich działań również na rzecz osób nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Szczególną uwagę w tych przypadkach Stowarzyszenie poświęci osobom z depresją, chorobą dwubiegunową afektywną oraz osobom, które przeszły początkowy proces leczenia uzależnień.

Ze względu na dość częste wypadki komunikacyjne, których uczestnikami są nie tylko artyści, ale również pracownicy techniki scenicznej będą prowadzone terapie dla samych poszkodowanych jak również dla ich najbliższych, którzy w wielu przypadkach będą musieli się zmierzyć również ze zmianą stylu życia.

„Dom Muzyki” jest umiejscowiony we wsi Ruda (około 25 km od Warszawy) na terenie XIX wiecznego parku nad przepięknym fragmentem biegu rzeki Mienia. Obecnie budynek został wykończony w fazie budowlanej, jak również posiada wszystkie niezbędne instalacje. „Dom Muzyki” o powierzchni 1300 m2 posiada już wszystkie drzwi i docelowe podłogi. Obecnie Stowarzyszenie skupia się na wyposażeniu „Domu Muzyki”.