Wyniki losowania gitary zespołu Scorpions

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy oficjalne wyniki losowania gitary z autografami zespołu Scorpions.

Zgodnie z regulaminem gitara została wylosowana spośród zakupionych na rzecz Domu Muzyki kart cegiełek o nominale 20 zł.

Karty były opatrzone kolejnymi numerami, ilość kart rozdysponowanych zgodnie z założeniami – 864.

Ze względów bezpieczeństwa numeracja kart została poprzedzona numerem 1. w związku z tym karta o numerze np. 001 będzie miała fizycznie naniesiony numer 1001, a 321 – 1321.

Podczas publicznego losowania zostały wylosowane 3 numery kart  – 425, 145, 287.

Zgodnie z regulaminem osoba posiadająca kartę nr 425 (fizyczny numer 1425) proszona jest o przesłanie swoich danych (imię, nazwisko) wraz ze skanem karty z numerem. Termin 14 dni. 

Po tym terminie osoba, która jest posiadaczem karty o numerze 145 (fizyczny numer 1145) proszona jest o przesłanie danych jak wyżej. 

Po upływie 7 dni osoba posiadająca kartę z numerem 287 (fizyczny numer 1287) proszona jest o przesłanie danych jak wyżej.

Powyższe informacje proszę wysyłać na adres biuro@dom-muzyki.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nr telefonu 609 132 358.

Oficjalne wręczenie gitary odbędzie się na podstawie oryginału karty z odpowiednim numerem, do dnia 8 lipca 2024 r.

W przypadku niezgłoszenia się właścicieli powyższych kart, Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o dalszych działaniach pozyskiwania środków na rzecz Domu Muzyki gitary z autografami zespołu Scorpions.